Sverige ligger i topp i världen när det gäller chansen att överleva cancer. Det visar en ny undersökning som publicerades i helgen. Den viktigaste faktorn är att upptäcka sjukdomen tidigt.

loading...

Anders Abrahamsson/Shutterstock

En studie som publicerats vid Europeiska cancerkongressen i Wien i helgen, och som beskrivs som den största undersökningen av sitt slag någonsin, visar att Sverige fortsätter ligga i topp när det gäller invånarnas chans att överleva cancer. Högt över andra liknande länders siffror.

Den genomsnittliga överlevnadsgraden i västeuropeiska länder ligger på 59,6 procent. Sveriges genomsnitt ligger högst med 64,7 procent. Våra nordiska grannar varierar sig också med Finland på 61,4 procent, Norge 58,6 procent, och Danmark på 50, 9 procent.

Forskarna säger tidig upptäckt av sjukdomen var den största faktorn bakom skillnaderna i överlevnadssiffrorna.

Källa: The Lokal