Den sanna meningen av föräldraskap fångas verkligen i stunder som dessa. En förälder och ett barn som älskar varandra och som uttrycker det på det finaste tänkbara sättet. Pappan lutar sig fram och sjunger en sång för sin dotter, och trots att klippet är kort så räcker det för att vi ska uppfatta hennes reaktion. Vi tror inte det är någon tvekan om att hon gillar det.

Stunder som dessa varar inte för alltid. Bebisar blir barn och barn blir vuxna. Men kärleken finns där för alltid.