Innan barn lär sig att prata med ord älskar de att sluddra och ljuda olika läten som de hör. Det som oftast låter som obetydligt babbel är faktiskt en viktig del i barnens utveckling och läroprocess. Under denna period lär sig barnen också den fulla bredden av olika ljud man kan göra med munnen. De lär sig samtidigt hur olika ljud passar ihop, vilket sker precis innan de lär sig att forma meningar av ord och formulera sina tankar.

Flickan i denna video är precis i den åldern där hon har blivit bekväm med att prata, även om hon ännu inte lärt sig några ord. Hon härmar och följer olika mönster och läten hon har hört, men eftersom hon inte kan prata blir resultatet något alldeles bedårande.

Pappan kan inte hålla sig för skratt när flickan babblar på, och vi misstänker att hon kommer bli en riktig pratkvarn när hon växer upp!